Onsdagspassen

Tipsar också redan nu om nästa veckas årsmöte för hembygdsförening. Denna förening kör fortfarande med bokslut i brutet kalenderår och har således årsmötet på hösten. I övrigt ikväll äger “onsdagsträningen” rum med diverse olika träningsformer. Populära träningar som helt galet nog är inne på den nionde säsongen och fortsätter detta efter jul firar man fem år och tio säsonger. Det bara rullar på vår och sprider livskvalité i vår bygd högt och lågt och lockar fler och fler deltagare. Ett test som utmynnade i träning på hemmaplan under ordnade former med vänner och grannar. 

Share on Facebook