Uppsnyggning

Det händer saker och ting hela tiden i vår levande bygd. Vi har fått rapporter från hembygdsföreningen under hela året om arbetet med uppsnyggningen vid kyrkbyns återvinningsstation. Senaste mötet i september med bygdelaget skulle nån till och med ta gift på att arbetet skulle börja måndagens efter vårt septembermöte. Vilket också blev kontentan alltså att arbetet började och ingen behövde vad vi vet vart fall ha tagit gift pga detta. Snyggt och i ordningsställt blev det nu är det upp till oss som använder stationen att hålla rent och snyggt efter oss. Bra jobbat bygden igen, engagemang ger resultat och påverkar vår vardag till det bättre. Sträck på er allesammans och ta ingenting för givet utan uppkavlade ärmar behövs och lite jävlaranama också. 

Share on Facebook