Bygdens skola/förskola 

Som ni vet eller som man kanske lätt tar förgivet så var ju inte förskolebygget en självklarhet för alla. Det tog ungefär 10år från idé till invigning. Skolan likaså, är inte i allas ögon en självklarhet om ni minnas alla nedläggningshot mm. Detta är dock den första pusselbiten för att familjer skall bosätta sig på (lands)bygden. Här i bygden har vi nu en positiv spiral av många olika goda förutsättningar att möta framtiden med tillförsikt så som; fiberutbyggnad, förskola (4 avd) skola, aktivt föreningsliv och bygdebor som bryr sig. Detta är inte en slump jag lovar er, titta på andra grannbygder norr eller söder om oss t ex. Återigen sträck på er och var stolta över bygdens utveckling de senaste åren! 

Share on Facebook