Framtidstro 

Igår var rektorn för bygdens skola på plats och informerade Bygdelaget om nuläge och framtidsutsikter. Nästa läsår om alla prognoser slår in kommer skolan passar 100-strecket ang elever. Tio plus tio nya nettoelever kommer från förskolan in i skolan. Tänk i början på 2000-talet med vikande prognoser och tjänstemanna förslag på att skolan skulle stängas. Det gör skillnad att jobba idogt med landbygdstilldelning som en parameter för skolan. Ljuv musik vart fall att bara luta sig tillbaka igår och som att få ett kvitto på hur en levande landsbygd ser ut i verkligheten. Jag hade en vision för en 10år sen att om människor skall bosätta sig i vår bygd måste förskola/ skola finnas. Det måste lockas med mer saker och en stolthet samt gemenskap skall genomsyra känslan i bygden. Inte riktigt i mål än men många parametrar pekar åt samma håll, uppåt mot högre höjder för vår underbara bygd. 

Share on Facebook