Närodlade råvaror 

2018 skall kommunens distributionscentral vara fullt färdig utbyggd. Den har vid novembermånads slut hållit igång i ett år. Minskade transporter, uppdelad upphandling och mer närodlade / närproducerade livsmedel. Idag var det tre mindre leverantörer som numera leverade till denna sambandscentral och sen därifrån levereras varorna ut till förskolor, skolor, och vård & omsorgsboenden. På så sätt slipper den mindre småföretagaren åka till alla förskolor, skolor och boenden som en enmansföretagare inte skulle fixa. Detta är en viktig springande punkt i hela kedjan att samordna transporterna och förenkla för småföretagaren. Följer detta verkligen vidare de kommande åren och detta kommer göra stor skillnad för fler närproducerade livsmedel. Lägg därtill naturbeteskött från djur som betar i och omkring oset kommer till gagn till skolköken. Det går bara man vill men ett steg i taget utifrån varje ny upphandling framöver. 

Share on Facebook