Närodlad jul 

Vill du ha öppna landskap, levande bygder med diverse småföretagare som spirar? Bra det vill de allra flesta därav hoppas jag du och dina vänner väljer att alltid utgå från lokalsamhället i första hand. Det gäller inte bara vid jul men kanske lite extra då. Inte då enbart maten som många lätt tänker på för den lär ju vara självklar i en bygd av vår storlek utan mer det runt omkring. Mycket och hårda paket, tjänster och gentjänster, julblommor och lotter från föreningslivet då får du en samlad flora och mångfald som innebär jackpot för alla inblandade. Dig, företagaren, de boende och på sikt många generationer framöver. Så beslutet ligger vid dig, vid ditt eget hjärta vilken framtid vill du ha? 

Jag vet, jag sliter dag ut och dag in för detta. Du kan bidra vid kassan i affären, allt börjar hos dig för en mer närodlad jul i bygden! 

Share on Facebook