Lokal utveckling 

Det är nog olika beroende på vem det är som är betraktaren. Just nu håller vi på med att ta reda på mer info ang lekparken vid stationsbyn efter att grannar / partister har kontaktat mig. Svar kommer efter helgerna då rätt person är ledig i mellandagarna men vid en första anblick kan man tro att lekparken är hotad. Det som i och för sig stod på den sönderblåsta lappen var att man skulle kontakta markenheten på kommunen för att få veta mer. Det är nu således gjort samt även nämndordföranden är vidtalad och underrättad så efter helgerna så kommer vi förhoppningsvis ha just mer information i ärendet. Lokalsamhället byggs från medborgare / befolkning närmast dem, så också detta ärende då flera personer kontaktat mig för att reda i ärendet, vilket nu alltså är påbörjat. 

Share on Facebook