Plusgrader 

Ja när väl snö och kyla kom till trettonhelgen så försvann det nästan lika fort när vardagen åter var i antågande. I veckoslutet förra veckan var det aktuellt att ev börja spola isen numera är det ju inte lika aktuellt. Dock när det var i antågande så kontaktades kommunen utifrån de rekommendationer som råder. Det spolgruppen kom fram till är att följa dessa då det är kommunens dricksvatten vi normalt spolar med. Vi rättar in oss i ledet då vi inte vill förstöra för kommande år framöver då dialogen med kommunen tidigare år varit god. Vi fortsätter att följa råden under hela vinterperioden om / när kylan åter anländer och skall tilläggas att vi inte uteslutit att spola med tankbil eller ev ev pumpa vatten ir Klockarbäcken men där är vi inte idag då väderleken är så osäker framöver. Då vet ni läget allesammans och kommunen spolar inga kvartersbanor någonstans denna vinter utan hänvisar till att åka på Behrn arena eller Trängen, samt vi i bygden kan ju åka till Swedice arena eller Carlssonhallen i Nora också. Men vi fortsätter att följa frågan vidare och sammankallande ang den ev spolningen som kommer ske är Anders Dahl fortfarande om annat besked ang dricksvattnet gäller framöver. 

Share on Facebook