Kostträff

Boka redan nu in 28 feb, då sker en uppföljning av den studiecirkel som studieförbundet vuxenskolan arrangerade i bygden. Mer info kommer med inbjudna föreläsare men det kommer pratas upphandling, närodlat och maten i våra skolor och vård & omsorgsboenden. Redan nästa vecka är SV igång med en öppen träff i bygden. “Allt” sker här genom samverkan och samarbeten över gränserna för en levande bygd med arrangemang för stora och små. 

Share on Facebook