Bygdens fritidsgård 

Den drar igång våren direkt nu på fredag med lek och spelkväll, 18:30-20:30. I bygdens folkmun går namnet under “Gårn” men det riktiga namnet är Ervalla kulturgård när man är formell och har med kommunen t ex att göra. Hur som helst är den helt ideell och föräldrar till bygdens barn hjälps åt med de olika arrangemangen som sker. Våren rullar på till den 19 maj då man tar lov för sommaren igen. Sprid alla tider till bygdens alla föräldrar med barn i skolan. Ju yngre barn man har desto mer tid behöver du som förälder lägga ner på att vara med under kvällarna på plats. Gott jobbat och det är denna mångfald av föreningar och arrangemang som gör bygden attraktiv. Länge leve bygden! 

Share on Facebook