Glada nyheter

Ja förra veckan kom så svaret om lekplatsen vid stationsbyn vid södra dylta. Tack vare villrådiga bybor i december slutar allt lyckligt enligt Tekniska nämndens Ordf (c). Den är byggd kring skiftet av -60/-70 talet och i så dåligt skick med dagens mått mätt utifrån nya rekommendationer och riktlinjer. Eftersom det finns barn boende i området är det beslutat att rusta upp lekparken och Tekniska nämnden får detta på sitt bord kommande nämnd som presentation nu i februari. Medvinden håller i sig och som en person boende i området skrev i mejl till mig förra veckan. Så finns det människor som säger att de inte är intresserade av politik när lekparker, skolor och äldreboenden mm mm är politik i botten. Jag kan bara instämma och hålla med och det viktigaste i detta  ärende är att bygden i söder behåller sin lekpark, så viktig för barnfamiljer i området. #levandelandsbygdiverkligheten 

Share on Facebook