Fiberinfo 2.0

Grov tidsplan, från Fibergruppen som nu tar vid med skarpa avtal direkt med Telia och inte via någon lokal fiberförening: 

Bifogad karta över bygdens område är inskickad till Telia för framtagning av adresser. Därefter kommer adressmaterialet att bearbetas och kontrolleras, varefter det läggs in i Telias system och kampanj kan starta!

Kampanjstarten innebär ett utskick till varje fastighetsägare inom området (brev skickas till fritidshusägares folkbokföringsadresser) som informerar om fiberprojektet, möjligheten att beställa anslutning, hur detta görs, kampanjperiodens längd samt beräknat leveransdatum och sista garanterat leveransdatum. Fram tills nu kan ev nej sägare ändra sig då framtidens e-sjukvård mm kommer underlättas av fiber i hemmet bl a. 

Obs, detta utskick kommer ha avsändare ”Telia Öppen Fiber”, även om Fibergruppen kommer att nämnas i brevet. Så det inte sker missförstånd.

Beställning sker via www.oppenfiber.se och med kundens e-legitimation.

(Obs, vi måste först ha fått klartecken från Telia att adressbearbetningen är klar innan beställning via hemsidan är möjlig. Fr o m att breven skickas ut är det möjligt att beställa skarpt.)

Det kommer även finnas möjlighet att beställa via pappersavtal som vi gärna ser tillhandahålls av dig som kontaktperson. T ex för äldre eller personer med lite Internetvana. Vi kommer skicka pappersavtal till bygdens kontaktperson Per-Åke Sörman vid kampanjstart.

Under kampanjperioden behöver vi nå anslutningsgrad om minst 60% av de adresser vi har markerat i området. Brevet kommer informera om kampanjperiodens längd. kunderna kontaktas och tomtprojekteringsmöten bokas in där det bestäms hur grävning på tomten och borrning i vägg ska ske o s v.

Efter färdigställt nät och kontrollerad uppkopplingssignal hos alla kunder, går det att beställa fibertjänster antingen via www.bredbandswebben.se eller genom att kontakta önskad operatör i Öppen Fibers utbud via kundtjänst, hemsida eller butik.

Det går redan idag att jämföra tjänster och priser på www.oppenfiber.se/tjanster.

Långt och mödosamt arbete ger resultat och alla steg i etapp 2 förklaras därmed ovan och över 70st hushåll sa ja vid intresseförfrågningan i somras. Kan alltså bli mer nu när allting går i skarpt läge under våren-17.  

Share on Facebook