Medial bygd 

Igår samlades Trafikverket och inbjuden media på och omkring Mogetorps Wärdshus. Sen kom pressmeddelandet om vad som kommer ske det närmaste 18 månaderna. Det har ju vi i bygden vetat om rätt länge men nedan är Trafikverkets egna ord; 

Riksväg 50, som även kallas ”Bergslagsdiagonalen”, är ett viktigt stråk för såväl gods- och persontransporter. Den sex kilometer långa vägsträcka som Trafikverket nu ska bygga om, kommer att bidra till en säkrare, snabbare och mer förutsägbar resa.

Sträckan från Axbergshammar till Lilla Mon på riksväg 50 har länge varit en sträcka  mellan två sedan tidigare ombyggda vägavsnitt. Men nu är det dags att starta förbättringsarbetet även här.

Sträckan ska byggas om till mötesfri landsväg (2+1 körbanor), med en trafikplats vid Mogetorp och en ny väg mot Järle. Hastigheten blir överlag 100 km/tim, och projektet omfattar även en gång- och cykelväg. Projektet, som ska vara klart hösten 2018, har en budget på 130 miljoner kronor, och entreprenör är Skanska.

Det är verkligen i bygden (nästan) allt händer!

Share on Facebook