Uppföljande kostkväll 

På årets sista bygdelagsmöte uppe i Järle, alltså 2016 års sista efterlös en uppföljning på studiecirkeln med vuxenskolan under februari månad. Nu är kostchef, rektor och kommunalråd i kommunledning klara för återträffen. Denna gången äger den rum på Kvinnerstagymnasiet 28/2 18:30 i sal a1. Sprid till intresserade vårdnadshavare att komma och dels lyssna på nuläget samt forma framtidsläget samt göra inspel för en ännu bättre helhet kring kosten. Mycket är absolut bra men ingenting är fullödigt och därmed finns det utveckling. Våren 2014 tog död på många rykten hur det ser ut i offentliga kök ang svensk producerade livsmedel. Nu skall vi återigen granska siffror och prata helhet, från jord till bord inom vår kommunen. Hur vill vi ha det på våra skolor i bygden samt vård och omsorgsboendet i Ölmbrotorp t ex. Varmt välkomna allesammans! 

Share on Facebook