Trivselträff

Idag i Sabbatsberg kl 14:00, varmt välkomna! Ni kommer garanterat att få kaffe sen om det är brygg eller inte törs jag inte utlova. Programmet består av en em med trivsel, sång och musik i samarbete med bygdens församling samt kapellet i kyrkbyn och Sabbatsbergs missionshus. Underhållningen står Kjel Eliasson och Olle Ekstedt för. Det är så en bygd bygger sig stark genom samarbeten och förståelse för varandras styrkor och svagheter. I bygden hjälps man åt, det bygger broar och goda exempel att spinna vidare på! 

Share on Facebook