Engagemang 

Det är så roligt när ni hör av er, engagerar er och vill ett snäpp till med bygden. Det är så den utvecklas och ständigt gror vidare. Vi har inte allting här, vi vill ju heller inte ha allting här. Vi vill dock ha engagemang och stolthet över vårt område som vi verkar i. Därav är delaktighet och engagemang oerhört viktiga ingredienser och återkoppling samt feedback. Precis vad bygdenytt.se står för och omnämns lite här och var numera sen “lantislistan” som hett eko långt bortom bygden skall ni veta. Jag tackar för ert stöd, det är oerhört värdefullt för att ta bygden vidare i olika nivåer framöver. Flera av er hörde av er under tisdagen då ni läst Axberg-Kil bladet vilket är roligt och hedrande. 

Share on Facebook