Översiktsplanen 

Nu finns ett tjänstemannaförslag ute för inläsning och dels gå på diverse möten den kommande perioden och senast 30/4 lämna enskilda kloka synpunkter eller via förening / verksamhet som man är ansluten till. Nedan via länken finns mer information och det är hur vi som medborgare vill att kommunen skall utvecklas in i framtiden med ett långt förhållningssätt men vi vet alla hur snabbt tiden går. Kika minst in och läs detta viktiga dokument som styr det mesta utifrån byggande och nya områden sen skall vård och omsorgsboende fyllas med kärlek och skolor med kunskap och innehållet i de mjuka värdena är minst lika viktiga men penseldragen över kommunens utveckling dras upp via denna plan. 

Här finns mer information!

Share on Facebook