Fiberutbyggnaden 

Det har blivit många sms, mejl och rena telefonsamtal under fredag em samt idag lördag tills nu ikväll. Gällande etapp 2 så är det Fibergruppen / Telia fortfarande då stamrören är nedlagda via E:ons arbete under vintern. Dock så kan andra områden i bygden t ex Avdala/ Sundtorp, Tingstorp/Torpa och Norra Ervalla upp mot Skogsberg vara ett alternativ genom detta utskick som bygdebor fick igår. Sen vet jag att boende i Avdala har även kontaktat Stadsnät och det är ju öppet att anlita vem som om man har ett underlag på x-antal hus som varje operatör kräver för att köra igång. Det viktigaste är att fler och fler aktörer letar sig ut på landsbygden och via grannsamverkan finner ett intresse och sen där det går bygger ut nätet. Såväl regeringen som kommunledningen lokalt har avsatt rätt hyfsade summor för att underlätta utbyggnaden då denna digitala klyfta mellan stad och land inte får växa utan snarare tvärtom täppas igen. Men etapp 2 som satt upp sig på intresselistan via Fibergruppen behöver inte göra något i dagsläget. Det är verkligen en ynnest att få vara en del i dessa olika etapper då det är lika historiskt som när elen kom till bygden. Ni är alltid välkomna att höra av er gällande etapp 2 i bygden i övriga områden är mitt råd som det alltid har varit upprättat konkreta listor via grannar mm så kommer det ske saker framöver för fiber på landsbygden är på mångas läppar just nu! Detta brev från denna aktör har inte enbart gått ut till boende i bygden utan även i landsbygdsområden kring Närkes Kil, Glanshammar och Östernärke likaså. Vi gnuggar vidare och mer info kommer löpande allt eftersom. 

Share on Facebook