Fiber, etapp 2!

Viktig info för boende efter Etapp 2 Ervalla, dvs Puketorp, Vassa-Östanberg-Klysna. Nu är anmälan öppen och fasta tomma priset är 19900:-. Man kan direkt välja Telia bredband / Tv och få rabatt på 3000:- men uppbunden två år. Var och en får avgöra vad som är bäst. De flesta utefter etapp ett valde Telia men inte alla. Dock måste nu alla som intressevalde bredbandet i somras in och anmäla antingen Teliapaketet eller öppna paketet. Alla som tackat “intresse ja” kommer få ett brev hem, alt går man in direkt på öppen fiber och bokar. En månad på oss att lösa detta och därefter tas beslutet om byggnation. Blir det färre än intresset kommer tyvärr beskedet vara nej. Håller vi samma nivå eller fler kommer beskedet vara; byggstart. Sprid detta nu till alla boende efter etapp 2 och smid medans järnet är varmt. Själv gjorde jag klart allting igår, underskrivet avtal och allt. Något man bara kunde drömma om för ett par år sen. Vilka möjligheter vi kommer få nu i bygden liksom på sikt sänka kostnaderna för tv, telefoni och bredband. Nyhet från etapp 1 är att fiberföreningen inte behöver vara mellanhand med pengar mm utan Telia / öppen fiber sköter allting och man sparar in ett delmoment! 

En dag av lycka efter en lång och mödosam process men vi är inte i mål ännu, vi ser mål snöret men här firas inget förrän allting är helt klart och i mål. Men medvinden blåser så upp med seglet mina vänner. Järle by, check – Ervalla etapp 1, check – Kyrkbyn, check. Ervalla etapp 2, på god väg. 

Nu måste vi hjälpas åt för en “etapp 3”, grannsamverkan i först hand runt Avdala-Tingstorp-Bresund-Torpa-Sundtorp mm mm. Sen utifrån procentuellt intresse nästa steg och nästa och nästa. Man får inte ge sig så lätt! 

Levande landsbygd när den är som bäst med uppkavlade ärmar och lite “jävlaranama”. 

Share on Facebook