Medborgardialog

Ikväll i Lundhagskyrkan samlades det uppemot 125 personer för att diskutera översiktsplanen med ett landsbygdsperspektiv. Mycket kloka idéer i diverse bikupor och mötet andades utveckling. Man känner att det nu sker saker norr om staden som man dels ser synligt men även på idéstadiet som det informerades om. Delar av Bygdelaget fanns på plats från bygden liksom Axbergs Utvecklingsråd, Järle byalag och förtroendevalda samt tjänstemän från landsbygdsnämnden. Verkligen väl besökt och mycket småprat med engagerade medborgare ända ut till bilen sen. Sånt blir man både varm och glad över när man får färdigtänkta idéer och kloka genomtänkta funderingar. 

Share on Facebook