Fiber, fiber, fiber 

Om man skriver detta tre gånger måste det ju betyda, info från kommande ev “etapp 3” västerut. Nästa måndag den 10/4 kl 18:30 i Sabbatsbergs ungdomsgård kommer Johan Lindh och IP Only ha ett info möte med boende efter Tingstorpsrakan, Torparakan, avstickaren mot Flåten, vägen mot Sörberga och Sandbergs. Dvs området mellan ån och de som inte är med i etapp 2. 1-2 nyckelpersoner från t ex Skogsberg-Björkbacken får gärna komma och lyssna hur de kan ta nästa steg för nu är det verkligen fiberprat i varenda buske i bygden. Avtalen utifrån etapp 2 tickar in men farten måste öka om täckningsgraden skall nås till påskdagen, mitt råd vänta inte till sista dagen. Frågor om etapp 2 till undertecknad och ev frågor om etapp 3 (väster) till Johan Lindh Tingstorp. Men boende i detta västra hörn av bygden, slut upp likt övriga delar i bygden har gjort när det vankats info möten. Etapp 1, kyrkbyn, etapp 2 och nu då ännu en ev ny etapp som kanske lyckas samla tillräckligt många. Sabbatsbergs ungdomsgård 10/4 kl 18:30 för boende i området. 

Share on Facebook