Lokal påverkan 

För er som passerat bygdens fysiska anslagstavla har ni sett lappen från Annette. Självklart skall samma lapp anslås på bygdens interaktiva anslagstavla likaså. Det handla om påverkan på cykelväg såväl västerut som söderut från kyrkbyn. Om fler än jag och Annette knappar in översiktsplanen på www.orebro.se och beskriver vår bygds utmaningar så blir ju vart fall inte chansen mindre att texter om vår del av kommunen kommer med. Vart fall större chans än om igen gör det och jag tror på det goda genom att sprida förslag och idéer till flera att göra likadant ger ringar på vattnet. Så surfa in och svara vet ja, för bygdens bästa! 

Share on Facebook