Fiberinfo, etapp 4

Nedan följer sen info från en boende utefter etapp 4 som vill att vi hjälps åt att knyta ihop den sträckan också. Självklart skall bi sprida info nu när etapperna 1-3 gick i lås; (Järle – Klysna,(1) kyrkbyn (2) Klysna-Löt (3) denna sträckning är lite vidare och kommer som olika kiler in mellan. Dels är det Sundtorp/ Avdala där Jimmy Nordengren manar på. Skogsberg/Baggetorp där Max och Kim m fl mejlar och jobbar samt Tingstorp / Torpa där Johan Lindh är sammankallande. Min roll nu i dessa etapper är att stötta, bolla och hjälpa till med rätta kontakter för att bygden skall knytas ihop. 

Lägesstatus där se nedan; // 

Vi beslutade igår att gå vidare med kampanjen dvs vi börjar rita upp nätet och prata med markägare. Kampanjen kommer att vara öppen en vecka till ungefär. Sen stänger vi den ett tag för att senare öppna upp den igen när vi kommit längre i processen. 

Vi ligger i skrivande stund på 55% ungefär. Målet var ju 60%, så det borde inte vara några problem att nå. Så med största sannolikhet kommer vi att ta ett grävbeslut inom kort. 

Mvh

Filip // IP Only 

Min personliga vädjan samt bygdens boende, in med de sista avtalen nu! 

Share on Facebook