Bön för bygden

Idag riktad bygdens blickar till kyrkbyns östra delar och immanuelskapellet. Bön för bygden med öppet hus innan mellan kl 17-18. Då är det bokcafé med Joel Sjöberg. Sen kl 18 till ca 21 drar kvällens bön för bygden igång och kanske kanske var det så renoveringen av kyrkbyns återvinningsstation kom till genom bön och påtryckningar för att ta ett konkret exempel. Arrangemanget är ett samarrangemang mellan olika grsnnföreningar men dagens värd är Ervalla baptistförsamling, varmt välkomna! 

Share on Facebook