Ervalladagen -17

Den femte upplagan av varannat års arrangemanget “Ervalladagen” varvas ju med bygdens traktorrace.  Det utkristalliseras mer och mer dagen och fler och fler saker spikas. Allt från musikanter, lastbilsflak, utställare och invigare mm. Dock är ju budgeten snäv och till marknadsföring är den noll av den enkla anledningen att media, sociala medier och mun till mun får hjälpa oss föra budskapet vidare. I anslaget från kommunens landsbygdsnämnd erhöll också Sabbatsbergs ungdomsgård en mindre slant till en efterlängtad resa till Bodaborg under kommande hösttermin. Riktigt roligt att ideellt engagemang premieras och uppskattas då många timmar läggs ner lördag efter lördag för bygdens ungdomar. Nu behöver vi er hjälp med att sprida 9/9-17 med start 10:30 i kyrkan. Dagen avslutas sen någongång runt kl 21 i bygdens Immanuelskapell, väl mött till en levande landbygd i verkligheten. 

Share on Facebook