Trafikverket 

I dagarna är det full fart utefter bygdens vägkanter med uppsnyggning. Samt så klart underlättande för trafikanter ang sikt bl a. Detta skerjustnu där Trafikverket är väg hållare. Kommer likväl ske framgent på övriga vägar i bygden likaså. Ta om du kan en annan väg när du ser dessa maskiner utefter vägarna så de kan arbeta på i lugn och ro. Dessa maskiner är till för dig och mig och alla andra som rör sig efter vägarna i bygden.

Share on Facebook