Landsbygdsnämnden 

Idag fredag kommer bygdens skola och dess elever få besök av förtroendevalda personer som tillhör Landsbygdsnämnden. Träffa elever och lärare samt rektor för att prata om vad som fungera bra och vad som skall kunna fungera ännu bättre. Nämnden gör sina dialogrundor och nu är turen kommen til bygden att utforska saker och leverne här. Mycket bra att göra nedslag i verkligheten för att få ännu större inblick i vardagen på olika landsbygdsskolor för att ta vara på dess styrkort och utveckla dem. Spännade värre sen att ta del av läsningen efter besöket i bygden! 

Share on Facebook