Årsmötestider

Bygden och många platser står inför årsmötestider med start i februari. Vi kommer ta dem allt eftersom en men redan meddelat är ESK, bygdelaget och byalaget i Järle. Det handlar om val, fastställande av verksamhetsberättelser, medlemsavgifter mm mm. Det är i varje demokratisk folkrörelse medlem som bestämmer i en föreningen och den bestämmanderätten visas främst på årsmöten. Sen väljs ju styrelse mm att sköta det löpande vardagliga arbetet under året för att sen medlem ger ansvarsfrihet eller inte om så är fallet, vilket är högst ovanligt och olyckligt. Så du som medlem, använd din röst att påverka just under årsmötet och natuligtvis andra tider också!

Share on Facebook