Samverkan

Här i vår bygd har vi varit duktiga på att via olika projekt bl a inom Leader t ex samverkat för bygdens bästa. Mestadels inom bygdelagets goda minne men även via diverse enskilda föreningar som varit på tå. Rapporterna just nu det senaste året har visat att vi inte söker lika många projekt och utvecklingsmedel. Hembygdsföreningen försöker via studieförbundet Vuxenskolan med cirklar och föreläsare vilket är jättebra. Sportklubben via bl a Sisu Idrottsutbildarna som förmedlar tränarutbildningar mm och coachar funktionärer och styrelseledamöter bl a. Dock börjar andra bygder komma ikapp och viss mån förbi under det senaste året men det går ju att råda bot på. Det viktigaste i min värld är att idéerna kommer underifrån från boende i bygden då blir det bäst genomslagskraft i lokalsamhället.

Share on Facebook