Schack och hälsopass

Onsdag i bygden betyder såväl hjärngympa som vanlig gympa. Kyrkbyn står som värd för såväl Schacket i matsalen kl 17-18 som hälsopasset i idrottshallen kl 18:30-19:45. Detta är saker och arrangemang som så här långt är tradition i vår bygd. Schacket har ju flera decinnier på nacken men hälsopassen har snart nått fem närodlade år i vårt lokalsamhälle.

Share on Facebook