Församlingsnytt

Numera ser vi församlingens tidning lite annorlunda ut. Vi tillsammans har bytt namn till mer än du tror och ingår nu i Hovsta pastorat. Axberg och Glanshammar har nu blivit ett utifrån pastorat och tidning. Datum, matnyttigt innehåll och reportage inför sommarens alla händelser. Svenska kyrkan i bygden är verkligen för samarbeten och öppningar inom många olika områden. Kyrkan och församlingshemmet är ju platserna i vår bygd som är rena byggnader med kyrkogården så klart.

Share on Facebook