Glatt kommunbesked

Ibland går det fort med besked, det säger en hel del om den uppkomna situation som kommunens djurägare just nu befinner sig i. Frågan ställdes igår till för aktningen och idag kom svaret samt under fredagen kommer information likt nedan gå ut till alla som kan tänka sig vara berörda. Tack alla som engagerat sig i frågan, jag har bara varit medborgarna förlängda arm även i denna fråga för att snabbt kunna få besked. 

Det hela kommer gå till på så sätt att lantbrukaren som önskar slå vall får ta kontakt via telefon med kommunen – lämna namn, telefonnummer och önskad volym. Dessa sammanställs och en instruktör på förvaltninen återkopplar till lantbrukaren med information. 
Tack också till alla markägare som engerar sig i frågan, tror vi på något och ser möjligheten då skall vi banne mig se till att vara medgörliga i denna tuffa krissituation. 

Share on Facebook