Totalt eldningsförbud

Nu måste vi goda medborgare och bygdebor samt medmänniskor upp på banan. Sverige brinner och alla kan göra något men långt ifrån ensam kan göra allt. Först och främst, det råder totalt eldningsförbud i skog och mark. Just nu kämpar brandmän, hemvärn och frivilliga bönder mot skogs och markbränder på så många platser i landet att inte personal räcker till. Ta reda på vad just du kan göra! Bygdens baptistförsamling arrangerar bön för nederbörd där media mfl är informerade. Det är i kriser människan kliver ur gängse vardagen och tar kliv mot en mänskligare värld. Håll utkik och stötta varandra.

Share on Facebook